KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDETİN ÖNLENMESİ
PROJESİ UZAKTAN ÖĞRENİM MODÜLÜ

Uzaktan Öğrenim Modülü; Çocuk Kadın Kısım Amirliği (ÇKKA) personelinin proje çerçevesinde aldığı eğitimlerin desteklenmesi, pekiştirilmesi, yaygınlaştırılması ve görevlerini yerine getirirken ihtiyaç duydukları alanlara ilişkin, bilgi ve beceriye ulaşmalarının kolaylaştırılması amacıyla hazırlanmıştır.

Uzaktan Öğrenim Modülü, Ulusal Mevzuat, Uluslararası Mevzuat, Jandarmanın Rolü/İşleyişi ve Eğitim Materyalleri olmak üzere yukarıda görülen 4 ana başlıktan oluşmaktadır. Her bir ana başlık kendi içinde altında ilgili alt başlıklara ayrılmaktadır. Ana başlıklara tıklandığında, ekranın sol tarafında alt başlıklar sıralanmaktadır. Alt başlıklara tıklandığında ise konu ile ilgili bilgilere ulaşılabilir. Başlıklar tıklandığında açılan metinler içinde konu ile ilgili ek bilgiye ulaşabilmek için linkler bulunmaktadır. Ayrıca her bölümün sonunda “Kendimizi Değerlendirelim” başlığıyla kişilerin kendilerini test etmeleri için küçük bir sınav bölümü yer almaktadır.

Uzaktan Öğrenim Modülünün kadına yönelik aile içi şiddetin önlenmesi konusunda özveriyle çalışmalarını sürdüren Jandarma personeline önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Modülün amaçlarına ulaşması için özellikle işe yeni başlayan personel tarafından yaygın bir şekilde kullanılması önemlidir.

Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmekte, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Ecorys, Bolt International ve Bilgi Üniversitesi Konsorsiyumu teknik desteği ile yürütülmektedir.
Bu internet sitesinin içeriğinden konsorsiyum üyeleri sorumlu olup, içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.