Skip Navigation LinksAna Sayfa Şiddet Türleri
Şiddet Türleri
Aile Kavramı

Bir mensubu olarak yaşadığımız toplumun en küçük temel dayanağı olan aile, insanların birlikte yaşamak üzere bir araya geldikleri en küçük ve en eski topluluktur. “Kan bağı, evlilik ve diğer kanuni yollardan aralarında akrabalık ilişkisi bulunan, genelde aynı çatı altında yaşayan bireylerden oluşan, bu bireylerin psikolojik, sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarının karşılandığı temel bir toplumsal birime aile denilebilir. Aile, eşler ve çocuklardan oluşan birliği ifade etmekte ve en geniş anlamı ile aile kan bağına ihtiyaç duymaksızın bir ev ve aynı çatı altında yaşayan kişilerden oluşan birim anlamına gelmektedir.

Şiddet Kavramı

Şiddet, ‘bireylerin yaralanmasına, sindirilmesine, öfkelenmesine veya duygusal baskı altına alınmasına yol açan fiziki veya herhangi bir şekilde hareket, davranış veya muamele’ şeklinde tanımlanabilir. Dünya Sağlık Örgütü ise, şiddeti, sahip olunan fiziksel güç ya da kudretin, tehdit yoluyla ya da doğrudan kendine, bir başka insana, bir gruba ya da topluma karşı yaralanma, fizyolojik hasar, gelişme bozukluğu ya da gerilikle sonuçlanacak ya da sonuçlanma olasılığı yüksek bir biçimde uygulanması olarak tanımlamaktadır. Bu anlamda şiddet, fiziksel, cinsel, sözel ve psikolojik unsurlar içerebileceğinden aile içi şiddet dendiğinde akla yalnızca fiziksel şiddetin gelmesi doğru değildir. Aile bireylerinin birbirine bağırması, hakaret etmesi yahut baskı kurması halinde de şiddetin varlığından bahsedilecektir.

Aile İçi Şiddet Kavramı

Aile içi şiddet ‘aile üyelerinden biri tarafından, ailedeki bir diğer üyenin yaşamını, fiziksel ve/veya psikolojik bütünlüğünü veya bağımsızlığını tehlikeye sokan, kişiliğine veya kişilik gelişimine ciddi boyutlarda zarar veren eylem ya da ihmal’ şeklinde tanımlanabilir. 

Kadına yönelik şiddetin farklı görünümleri

Aile içi şiddet ve fiziksel şiddet gündelik hayatta birbirlerinin yerine kullanılabilen ama aslında aynı olmayan ifadelerdir. Bu ifadeleri yerine kullanmanın nedeni, kadına yönelik duygusal, ekonomik ve cinsel şiddete ilişkin farkındalığın hala son derece az olmasıdır. Çünkü kadına yönelik aile içi şiddet yalnızca fiziksel değildir. Kadına yönelik aile içi şiddetin farklı görünümleri şöyle özetlenebilir:

a) Fiziksel Şiddet
Fiziksel şiddet, kaba kuvvetin korkutma, sindirme veya ceza aracı olarak kullanılmasıdır. Ülkemizde en yaygın görülen şiddet tiplerinden birinin fiziksel şiddet olduğu soylenebilir. Fiziksel şiddet türleri şu şekilde örneklenebilir:
 • Tokatlamak
 • İtip kakmak
 • Tartaklamak
 • Tekmelemek
 • Dövmek
 • Kesici ve vurucu aletlerle ya da yakıcı maddelerle bedenine zarar vermek
 • Sağlıksız koşullarda yaşamaya zorlamak
 • Sağlık hizmetlerinden yararlanmasına engel olarak bedensel zarara uğratmak
b) Cinsel Şiddet
Cinsel şiddet, cinselliğin bir tehdit, sindirme ve kontrol etme aracı olarak kullanılmasıdır. Cinsel şiddet türleri şu şekilde örneklenebilir:
 • Kadını istemediği yerde, istemediği zamanda ve istemediği biçimde cinsel ilişkiye zorlamak (tecavüz), ensest
 • Çocuk doğurmaya ya da doğurmamaya zorlamak
 • Kürtaja zorlamak
 • Fuhuşa zorlamak
 • Cinsel organlarına zarar vermek
 • Fiziksel özelliklerini başka kadınlarla kıyaslamak
c) Ekonomik Şiddet
Sahip olunan ekonomik kaynakların veya paranın kişi üzerinde, tehdit veya yaptırım aracı olarak istikrarlı bir şekilde kullanılmasıdır. Ekonomik şiddet türleri şu şekilde örneklenebilir: 
 • Kadının çalışmasına izin vermemek
 • İstemediği işte zorla çalıştırmak
 • Az para vererek çok şey beklemek
 • Aileyi ilgilendiren ekonomik konularda kadının fikrini sormadan tek başına karar almak
 • Kadının parasını, kişisel mallarını elinden almak
 • Kadının kariyerini engelleyen kısıtlamalar getirmek (İş gezilerine, toplantılara, kurslara katılmasına engel olmak)
 • Kadının iş bulmasını kolaylaştırıcı becerilerini geliştirecek etkinliklere katılmasını engellemek
 • İş yerinde olay yaratarak kadının işten atılmasına neden olmak
d) Psikolojik Şiddet
Psikolojik şiddet, duyguların ve duygusal ihtiyaçların, karşı tarafa baskı uygulayabilmek için tutarlı bir şekilde istismar edilmesi, bir yaptırım ve tehdit aracı olarak kullanılmasıdır.  Psikolojik şiddet türleri şu şekilde örneklenebilir: 
 • Kadına bağırmak
 • Hakaret etmek
 • Aşağılamak
 • Başka kadınlarla kıyaslamak
 • Korkutmak
 • Kıskançlığı bahane ederek şiddet uygulamak
 • İhmal etmek
 • Yok saymak
 • Çirkin olduğunu söylemek
 • Kadının nasıl giyineceğine, nereye gideceğine, kimlerle görüşeceğine karar vermek
 • Kadına veya çocuklara zarar vermekle, öldürmekle tehdit etmek
 • Diğer insanlarla ilişkilerini sınırlamak
 • Kendini geliştirmesine engel olmak
 • Kadını maruz kaldığı şiddetin sorumlusu olarak görmek
 • Kadının kültürel farklılıklarını yok saymak, bastırmaya çalışmak veya bu gerekçeyle kötü muamelede bulunma

ziyaretçi
Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmekte, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Ecorys, Bolt International ve Bilgi Üniversitesi Konsorsiyumu teknik desteği ile yürütülmektedir.
Bu internet sitesinin içeriğinden konsorsiyum üyeleri sorumlu olup, içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.