Skip Navigation LinksAna Sayfa Haklarınız
Haklarınız

6284 Sayılı Yasa Nedir?
20 Mart 2012 tarihinde yürürlüğe giren “6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” ile şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirlerin ivedilikle alınması için düzenlemeler getirmiştir.
Şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kişilerin ya da 3. Şahısların durumu yazılı, sözlü veya başka bir suretle; kolluğa, mülki amire, cumhuriyet başsavcılığına, hâkime, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığın ilgili birimlerine başvuruda bulunması halinde koruyucu (şiddete uğrayan veya uğrama tehlikesi bulunan kişilerin korunması amacıyla verilen kararlardır) ve  önleyici (şiddetin önlenmesi amacıyla verilen kararlardır)  tedbirler kararlarını  ivedilikle alması için görev ve sorumluluk vermişti.
Kanun sadece fiziksel şiddeti değil bütün şiddet türlerini kapsamaktadır. Kanundan yararlanabilmek için aynı evde yaşamak şart olmadığı gibi şiddetin uygulandığı konusunda delil ve belge ibraz etme yani şiddete  maruz kalındığına dair  mağdura is¬pat zorunluluğu da getirmemektedir. Kanuna göre mağdur tedbir kararı verilmesi talep ederken durumunu ispat etmek, herhangi bir delille belge ile desteklemek zorunda değildir. Kanun bu konuda mağdurun ifadesini yeterli bulmaktadır.
6284 Sayılı Yasa'nın Korumasından Yararlanmak İçin Ne Yapmalısınız?

  Bulunduğunuz ilin Valiliğine ya da ilçenin kaymakamlığına yani mülki amire,
  Bulunduğunuz yerdeki jandarma karakoluna ya da polis karakoluna yani Kolluğa ,
  Bulunduğunuz yerdeki cumhuriyet başsavcılığına, aile mahkemesine, ilgili Hâkime,
  Bulunduğunuz yerdeki Koza Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezlerine, ilk kabul birimine, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü’ne yani Aile Sosyal Politikalar Bakanlığının ildeki ilgili birimine,
  İlinizde bulunan hastanelere, aile hekimlerine, ana çocuk sağlığı merkezlerine  yani Sağlık Birimlerine,
  Bulunduğunuz yerlerde Belediye Kadın Danışma Merkezlerine,
  İlinizde bulunan Baroların Kadın Danışma Merkezlerine,
  İlinizde bulunan Kadın Sivil Toplum Kuruluşlarına başvurun.
  Gördüğüm Şiddeti, Diğer Aile Bireyleri ya da 3. Kişiler de İlgili Makamlara Şikayet edebilir mi?
  Başvurular, bizzat şiddete uğrayan tarafından yapılabileceği gibi komşular, akrabalar ve durumu bilen diğer kişiler tarafından da yapılabilir. Kısaca, aynı evde oturan kişiler, kardeş, çocuk, anne, baba, akraba ya da şiddeti gören, duyan, tanık olan komşu, muhtar, hoca, öğretmen, doktor gibi kişiler de şikayet ve ihbar başvurusunda bulunabilir.Başvurumu Yaparken Para Ödemem Gerekir mi?
  "6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” kapsamında yapılan başvurular ve verilen kararın yürürlüğe konulması ile ilgili işlemlerden hiçbir masraf alınmamaktadır. Mahkemelerde bu masrafın adı harçtır. 6284 sayılı Yasa'dan yararlanmak için harç ödeme zorunluluğu yoktur.

  Başvuru Yaparken Nelere Dikkat Etmeliyim?
  Başvurunuzu yaparken başvurduğunuz kuruma olayla ilgili şikayetinizi tam olarak  bildirin.
  Şikayetinizin bir tutanağa geçmesini sağlayın.
  Şiddet denilince belki de  ilk akla gelen fiziksel şiddet olsa da fiziksel şiddetin sadece şiddetin bir türü olduğunu bu nedenle maruz kaldığınız şiddet türünü ayrıntılı olarak söyleyin.
  Tutanak hazırlanırken yaşadığınız olayı ayrıntılı bir şekilde anlatın, Eğer size fiziksel şiddet uygulandı ise nasıl bir şiddete maruz kaldığınızı ayrıntıları ile anlatın.(Örneğin; kemer, tencere, oklava, bıçak, silah, halat vb.)
  Maruz kaldığınız fiziksel şiddet harici diğer şiddet türlerinden biri ise  unları da ayrıntıları ile belirtin.
  Şiddeti uygulayan kişinin silahı var ya da alkol, uyuşturucu madde bağımlısı ise bunları başvuruda kayıt altına alınmasını sağlayın.
  Şiddette ne kadar süredir maruz kaldığınızı, sizin dışınızda çocuğunuz veya bir yakınınızın da bu şiddete maruz kalıp kalmadığını veya tanık olup olmadıklarını mutlaka belirtin.
  Yazılan tutanağı okumadan asla imzalamayın.
  Eğer anlatımlarınız ile tutanağa yazılanlar farklı veya eksik ise düzeltilmesini isteyin ve ondan sonra imza atın.
  Vücudunuzda darp izleri varsa mutlaka Adli Tıptan rapor almak istediğinizi de bildirin. Vücudunuzdaki izler kaybolmadan muayene olmak konusunda ısrarcı olun.
  Vücudunuzda darp izleri varsa mutlaka Adli Tıptan rapor almak istediğinizi de bil¬dirin. Vücudunuzdaki izler kaybolmadan muayene olmak konusunda ısrarcı olun.
  Şiddeti uygulayan kişi evin geçimini sağlayan veya katkıda bulunan kişi ise başvurunuzda tedbir nafakası talep ettiğinizi belirtiniz.
  Şiddeti uygulayan kişinin malvarlığı hakkında da bildiklerinizi başvurunuzda paylaşınız.
  Başvurunuzda istediğiniz tedbirleri belirtebilirsiniz. Barınma gibi acil ihtiyaçlarınızın özellikle ifade edin.

6284 Sayılı Yasa Ne Gibi Korumalar Getiriyor? Koruyucu – Önleyici Tedbirler Nelerdir?

Şiddet mağduru ile ilgili olarak verilebilecek kararlar;
Yaşamsal tehlike bulunması hâlinde, şiddet mağduru geçici koruma altına alınabilir.
Şiddet mağdurunun barınma istemi olması hâlinde, mülki amir (Vali, Kaymakam) veya gecikmesinde sakınca olan hallerde kolluk kuvvetleri (polis-jandarma) şiddet mağduru ve çocuklarına uygun barınma yeri sağlayabilir.
Vali ve Kaymakam korunan kişinin çalışma yaşamına katılımını desteklemek amacıyla çocukları için kreş olanağı sağlayabilir.
Psikolojik, mesleki, hukuki ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti sağlayabilir.
Türk Medenî Kanunundaki  koşulların  varlığı hâlinde ve istek üzerine tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulabilir.
Vali ve Kaymakam, gerekli gördüğü hallerde şiddet mağduruna, geçici bir süre ile sınırlı olmak üzere maddi yardım yapılmasına  karar verebilir.
Hâkim; korunan kişinin işyerinin değiştirilmesine, korunan kişi evli ise ortak yerleşim yerinden ayrı bir yerleşim yeri belirlenmesine karar verebilir.
Hâkim; şiddet mağdurunun rızasına dayanarak kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesine hükmedebilir.

Şiddet uygulayan - uygulama olasılığı bulunan kişi ile ilgili olarak verilebilecek kararlar;
  Hâkim, şiddet uygulayan ya da uygulama olasılığı bulunan kişinin; ortak yaşam alanından uzaklaştırılmasına, korunan kişilerin bulunduğu konut, okul ve işyerine yaklaşmamasına yönelik karar verebilir.
  Hâkim tarafından şiddet uygulayanın, korunan kişiye karşı şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verilebilir.
  Çocuklarla kişisel ilişki kurulmasına, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılmasına, kişisel ilişkinin sınırlanmasına ya da tümüyle kaldırılmasına yönelik karar hâkim tarafından verilebilir.
  Hakim, korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesine karar verebilir.
  Hakim, korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya diğer yollarla rahatsız etmemesine karar verebilir.
  Hakim, korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve bunların bulundukları yerlere yaklaşmaması, bağımlılığının olması hâlinde, hastaneye yatmak dâhil, muayene ve tedavisinin sağlanmasına karar verebilir.
  Şiddet uygulayanın, hâkim tarafından verilen karar doğrultusunda silah veya benzeri araçlarını kolluk kuvvetlerine teslim etmesi sağlanır. Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etmesine de karar verilebilir. Mülki amir (Vali -Kaymakam  gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda kolluk kuvveti jandarma - polis ) veya hâkim, gerekli görürse şiddet uygulayan ya da uygulama   olasılığı bulunan kişinin bir sağlık  kuruluşunda  muayene veya  tedavisinin sağlanmasına yönelik tedbirlere hükmedebilir.
  Yukarıda sayılan önlemlerin yanı sıra şiddet gören lehine nafaka ödeme yükümlülüğü getirilebilir.
  Ayrıca hakim, bu önlemlerden birinin veya birkaçının birlikte alınmasına da karar verebilir.
  Tedbir  Kararı Başvurusunu Hangi Mahkemeye Yapmalıyım?
  Tedbir kararı, öncelikle alınması gereken bir karardır. Bu nedenle  şiddete uğradığınız yerde ki Aile Mahkemesinden alınmalıdır. Ancak bu karar, Türkiye'nin her yerindeki Aile Mahkemesinden de alınabilir. Örneğin; şiddete uğrayan, evinden uzaklaşmak zorunda kalıp, başka şehirdeki ailesinin bir yakının yanına gitmiş olsa bile, o yerdeki Aile Mahkemesinden de bu kararı isteyebilir. Gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda tedbir kararı kolluk (jandarma veya polis) ya da mülki amir (Vali ya da kaymakamlar) tarafından da alınabilir.
  Mağdurun yaşadığı yer Aile Mahkemeleri, Aile Mahkemesi olmayan bir yer ise Asliye Mahkemeleri 6284 sayılı kanun kapsamında yetkilidir. Mahkemeye verilecek bir dilekçe ile tedbir kararı talep edilir.
  Koruma Süresi Ne Kadardır?
  Koruma kararı kabul edilir, koruma kararı kapsamındaki tedbirlerin uygulamasına karar verilirse bu tedbirlerin uygulanma süresi en fazla altı aydır. Süre devam ederken veya süre bittikten sonra şiddet hala devam ediyorsa, yeniden koruma kararı alınması için başvuru yapmanız gerekir.
  Tedbir Kararına Uyulmaması Durumunda Ne Olur?
  Şiddet uygulayan ya da uygulama ihtimali bulunan kişi, verilen tedbir kararlarını ihlal ederse, üç günden on güne kadar zorlama hapsi ile cezalandırılabilir. Tedbir kararının gereklerine aykırılığın her tekrarında, zorlama hapsinin süresi onbeş günden otuz güne kadar artırılır. Söz konusu ceza paraya çevrilemez, ertelenemez.
ziyaretçi
Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmekte, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Ecorys, Bolt International ve Bilgi Üniversitesi Konsorsiyumu teknik desteği ile yürütülmektedir.
Bu internet sitesinin içeriğinden konsorsiyum üyeleri sorumlu olup, içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.