Skip Navigation LinksAna Sayfa Faaliyetler Çalışma Ziyaretleri
Faaliyetler > Çalışma Ziyaretleri
Proje kapsamında en iyi uygulamaları yerinde görerek, aile içi şiddetle mücadele konusuna taraf olan kurumların farkındalığını artırmak, konuya ilişkin yeni politikalar oluşturmak ve/veya mevcut politikaları geliştirmek amacıyla çeşitli AB ülkelerine çalışma ziyaretleri düzenlenmiştir.  Söz konusu çalışma ziyaretlerinin detayları aşağıda verilmiştir: 

Hollanda-Belçika, 26 Ocak- 1 Şubat 2014
 • Sağlık, Refah ve Spor Bakanlığı
 • Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığı
 • Güvenlik ve Adalet Bakanlığı
 • Sosyal Politikalar ve İstihdam Bakanlığı
 • Sığınma evi Federasyonu
 • Hollanda Kraliyet Jandarması
 • Hollanda Ulusal Polisi
 • Aile içi Şiddet Destek Birimi
 • Töre ve Namus Adına Şiddet Ulusal Merkezi
Avusturya, 4-10 Mayıs 2014
 • Sağlık, Refah ve Spor Bakanlığı
 • Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığı
 • Güvenlik ve Adalet Bakanlığı
 • Sosyal Politikalar ve İstihdam Bakanlığı
 • Sığınma evi Federasyonu
 • Hollanda Kraliyet Jandarması
 • Hollanda Ulusal Polisi
 • Aile içi Şiddet Destek Birimi
 • Töre ve Namus Adına Şiddet Ulusal Merkezi
Portekiz, 14-20 Eylül 2014
 • Guarda Nacional Republicana (GNR) (Portekiz Jandarma Teşkilatı)
 • GNR- Suç Soruşturma Müdürlüğü 
 • Hukuk Çalışmaları Merkezi (CEJ)
 • İçişleri Bakanlığı, Genel Sekreterlik 
 • GNR Mağdurlara (kadın, çocuk, dezavantajlı gruplar) Destek ve Araştırma Merkezi (NIAVE)
 • GNR Suç Soruşturma Müdürlüğü
 • Portekiz Mağdur Destek Vakfı (APAV)
 • Vatandaşlık ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu (CIG)
 • GNR Suç Soruşturma Müdürlüğü
 • GNR Suç Soruşturma Müdürlüğü ve Minho Ünversitesi
İspanya, 19-25 Ekim 2014
 • Kadına Yönelik Şiddet Mahkemesi (Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet Duruşması)
 • Ayaan Hırsi Ali Gün İçi Mağdur Destek Merkezi
 • Sağlık, Sosyal Hizmetler ve Eşitlik Bakanlığı 
 • Özel Ana Bella Vakfı 
 • Ulusal Polis Teşkilatı 
 • Alkala Polis Karakolu
 • Jandarma Genel Müdürlüğü (Guardia Civil) 
 • Aile içi ve Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet Ulusal Gözlemevi
Danimarka, 26 Ekim - 1 Kasım 2014
 • Ulusal Sosyal Hizmetler Kurulu
 • Ulusal Kadın Sığınmaevleri Örgütü (LOKK)
 • Danner (Özel Sığınmaevi, Danimarka’daki İlk Sığınmaevi)
 • Danimarka Ulusal Polis Teşkilatı
 • Polis Akademisi
 • Şiddete Karşı Diyalog
 • Mağdur-Fail Arabuluculuğu Kurumu
 • Ulusal Kamu Sağlığı Enstitüsü
 • Asrush Mobil Müdahale Merkezi
 • Kopenhag Erkekler için Destek Merkezi
 • Tingbjerg Yerel Proje: Sosyal Konut Projesinde Kadınlar
İtalya, 30 Kasım – 6 Aralık 2014
 • Jandarma İleri Araştırma Teknikleri Enstitüsü
 • Suç Analiz Birimi
 • Eşit Fırsatlar Dairesi
 • Bilimsel Araştırma Departmanı
 • Roma İl Komutanlığı Soruşturma Birimi
 • Umberto Hastanesi
 • Uluslararası Kadın Evi – Şiddet Mağdurları Merkezi
Fransa, 1 - 7 Şubat 2015
 • İç İşleri Bakanlığı Mağdurlar Bölümü ve Aile Koruma Birimi
 • Ulusal Kadın Dayanışma Federasyonu Derneği
 • “Bir kadın, bir çatı” Derneği
 • Şiddete Maruz Kalan Kadınların Korunması ve Beşeriyetin Kötü Muamele Görmesine Karşı Mücadeleye İlişkin Bakanlararası Misyon
 • Sosyal İşler, Sağlık ve Kadın Hakları Bakanlığı
 • Ulusal Jandarma Genel Müdürlüğü
 • Eşler Arasındaki Şiddetin Önlenmesi Bölümü Konaklama ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi
 • Suçlar ve Af İşleri Müdürlüğü
İngiltere, 10 - 16 Mayıs 2015
 • Hampshire Polis Merkezi
 • Aile İçi Şiddet Mahkemesi
 • Çok Kurumlu Çocuk Koruma Evi, Fareham
 • Southampton Polis Merkezi
 • İçişleri Bakanlığı
 • Aile İçi Şiddeti Önleme Vakfı
 • Birleşik Krallık Polis Koleji
 • Ulusal Aile İçi Şiddet Merkezi
 • IRIS Projesi Proje Yönetim Ofisi
İtalya Staj Eğitimi, 3 - 16 Mayıs 2015
 • Jandarma İleri Araştırma Teknikleri Enstitüsü
 • Suç Analiz Birimi
 • Eşit Fırsatlar Dairesi
 • Bilimsel Araştırma Departmanı
 • Roma İl Komutanlığı Soruşturma Birimi
 • Umberto Hastanesi
 • Uluslararası Kadın Evi - Şiddet Mağdurları Merkezi
ziyaretçi
Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmekte, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Ecorys, Bolt International ve Bilgi Üniversitesi Konsorsiyumu teknik desteği ile yürütülmektedir.
Bu internet sitesinin içeriğinden konsorsiyum üyeleri sorumlu olup, içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.