BİLGİ EDİNME BAŞVURUNUZUN KABUL EDİLEBİLMESİ İÇİN

 • Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Kanunun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usulleri Belirleyen Yönetmeliği inceleyiniz.
 • Jandarma Genel Komutanlığı Bilgi Edinme Birimine göndermeye karar verdiğiniz başvuruyu yapmadan önce; Jandarma genel Komutanlığı görev alanına giren konuların sıralandığı "Sıkça Sorulan Konular Hakkında Bilgiler" ile "Kurum Dosya Planları" linklerini inceleyiniz.
 • Konu içeriği Jandarma Genel Komutanlığı ve bağlıları görev ilgi sahaları kapsamında olmalıdır.
 • Bilgi edinme başvurularınızın kanunun 10 ncu ve yönetmeliğin 22 nci maddeleri gereğince ücretlendirilebileceğini biliniz. (İçişleri Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü Hesap Numarası: T.C. Merkez Bankası Ankara Şubesi 350101200-3)
 • Bilgi edinme başvurunuzu, kanunun 6 ncı ve yönetmeliğin 9 ve 10 ncu maddelerinde belirtilen başvuru usullerine uygun olarak gönderiniz.

  Yazılı olarak yapılacak taleplerde;

  • Gerçek kişi iseniz; ad ve soyad, oturma yeri veya iş adresi, imza,
  • Tüzel kişi iseniz, tüzel kişinin ünvanı ve adresi, tüzel kişi adına yetkili kişinin adı soyadı, yetkili kişinin imzası, tüzel kişi adına yetkili kişiye verilen yetki belgesi,

  Faks yoluyla yapılacak taleplerde;

  • Gerçek kişi iseniz; ad ve soyad, oturma yeri veya iş adresi, T.C. Kimlik No.su, imza, cevap istenen adres,
  • Tüzel kişi iseniz, tüzel kişinin ünvanı ve adresi, tüzel kişi adına yetkili kişinin adı soyadı, yetkili kişinin imzası, T.C. Kimlik No.su, tüzel kişi adına yetkili kişiye verilen yetki belgesi,

  Elektronik ortamda yapılacak taleplerde;

  • Gerçek kişi iseniz; ad ve soyad, T.C. Kimlik No.su, oturma yeri veya iş adresi, imza, cevap istenen adres, cevap yöntemi,
  • Tüzel kişi iseniz, tüzel kişinin ünvanı ve adresi, tüzel kişi adına yetkili kişinin adı soyadı, yetkili kişinin imzası, T.C. Kimlik No.su, tüzel kişi adına yetkili kişiye verilen yetki belgesi, cevap istenen adres.

  İstediğiniz başvuru yöntemi ve istenen bilgiler ile birlikte talep edilen bilgi ve belgenin açık ve anlaşılır olarak belirtilerek yapılması başvurunuzun kabulü için şarttır.Lütfen seçim yapınız.